Gedichten


'Poetry comes from the highest happiness or the deepest sorrow'


Stilte in de huizen

Oorlog is van alle tijden. Haat is op alle plaatsen. Wíj leven hier dan wel niet (meer) in oorlog, maar anderen wel. Onze medechristenen. Zij vechten dag en nacht, moeten hun geloof verzwijgen als zij het aardse leven willen overleven, en weten niet waar zij goed aan doen. Voor hen wil ik bidden. Voor iedereen die in angst leeft of heeft geleefd. Opdat het niet vergeten wordt - christen zijn in tijden van oorlog, het is een bijzonder dappere keuze.

Lees meer »

Silence in the houses

War is of all times. Hate is of all places. Wé may not live in war now (anymore), but others do. They're our fellow Christians. They fight over day and night, they have to remain silent about their faith in Christ, and they may not know what they have to decide. For them I would like to pray. For everyone who lives or have lived in fear. To make us not forget how brave it is to be a Christian in times of war.

Lees meer »