'Wees ten alle tijden dankbaar'

Gepubliceerd op 15 oktober 2019 om 10:41

'Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

- 1 Tessalonicenzen 5: 16-18


Als je zoekt op de betekenis van ‘dankbaarheid’, zie je dat de Van Dale dat verklaart als: ‘dank voelend1’ en ‘voldoening gevend1'. Dat klinkt logisch. God vraagt echter veel van ons door dit te verlangen. ‘Voel ten alle tijden dank’, draagt Hij ons op. ‘Zorg ervoor dat je altijd voelt dat het leven je voldoening geeft.’ Maar wat als het leven je aan de kant lijkt te schuiven? Als je het gevoel hebt dat je met je gezicht tegen de aarde wordt gesmeten? Moet je dan, al aarde happend, hoestend en proestend, nog steeds dankbaar zijn? Of mag je de aarde verfoeien en zoveel mogelijk trappen geven tegen de al losgewrikte grond?

 

Leven: ‘het in leven zijn, het bestaan’2. Een feit is dat 'leven' soms meer kan voelen als 'overleven'. Maar wie overleeft, die blijft bestaan. Persoonlijk merk ik dat ik het lastig vind als er onrust om mij heen is. Onrust in de vorm van problemen, ruzies, uiterste vermoeidheid. Ik kan mij daar erg over opwinden en mij daar diep in laten meegaan. En op die momenten vind ik het lastig om dankbaar te zijn. Misschien herken je het gevoel dat je soms vanachter een glas lijkt mee te kijken in een aquarium, waar inkt het eerst nog heldere water langzaam zwart kleurt. Hoewel je je vanachter dat glas eerst nog veilig voelde, lijkt het nu soms alsof er heel langzaam, een klein beetje van dat zwarte water door een kiertje ook bij jou naar binnen stroomt. Dat is in ieder geval waar ik mee worstel. Want als je dat vanaf de zijlijn ziet, en ziet dat het zwarte water ook jou zou kunnen bereiken: wat doe je dan?

 

Het Bijbelgedeelte uit Tessalonicenzen [zie: hierboven] helpt mij in dit soort situaties. Ik denk dat, hoe moeilijk ook, dankbaar zijn wel een passende sleutel is. God draagt ons dit niet voor niets op. In hoeveel problemen je je ook bevindt, hoeveel rottigheid er om je heen ook gebeurt... zolang je nog [figuurlijk] met beide benen op de grond kan staan, dan stá je nog. En zolang je staat, lééf je nog. En zolang je leeft, óverleef je nog. En zolang je óverleeft..

 

Afijn: dan heb je in ieder geval één aspect om dankbaar voor te zijn. 

 

God heeft duidelijk het beste met ons voor. Hij wil ons helpen, ons Zijn hand toereiken. En zelfs als we die niet grijpen en daarentegen kijken naar alles wat misgaat, laat Hij ons niet los. De sturing van God is sterker dan die van de satan. God legde gedachten in mijn hoofd die mij deden nadenken over mijn levensvisie op dit moment. Dat betekent niet dat de boosheid die ik voel over dingen die gebeuren, zomaar opeens weg is. Maar ik denk wel dat het betekent dat, op het moment dat je ervaart dat God je met meerdere positieve gedachten in contact brengt, je die ook mag aangrijpen. In dankbaarheid en vol vertrouwen. Want God is sterker dan de duisternis. Hij is 'ons licht, ons behoud; wie zouden wij vrezen?' - Psalm 27

 

Laatst schreef ik ál mijn gedachten op. Gewoon, voor mijzelf. Een citaat daaruit is: 

 

'Ik wil niet óók degene zijn die niet meer weet wat ik moet. Want ik weet wél wat ik moet: uithouden, kijken naar wat ik heb en kan, zo nu en dan huilen of boos zijn als dat nodig is, en dan weer de kracht pakken om door te gaan. Ik wil bidden, ruimte nemen voor een gesprek met mijn Hemelse Vader. Ik wil mijn rust zoeken bij Hem. Ik wil Hem vragen mijn rots in de branding te zijn, zodat ík dat op mijn beurt kan zijn voor anderen. Ik wil vragen of ik het lichtje kan blijven uitdragen, daar waar al zoveel duisternis heerst. Door Hém. Ín Hem.' 

 

Als ik dit alles op mijzelf mag betrekken: het zal misschien niet in een keer lukken, maar de wil en het besef is in ieder geval aanwezig. God geeft mij kracht. In mijn dooplied: Breng Dank, wordt gezegd dat de armste mensen rijk zijn en de rijkste mensen arm. Weinig hebben, betekent meer gefocust kunnen zijn op de dankbaarheid. En of dit nu gaat om geld, om lastige psychologische situaties, om frustraties door dingen die níet lijken te lukken; ik denk dat het overal op toe te passen is. 

 

Ondertussen probeer ik mij vast te houden aan wat de Bijbel ons vertelt: hoe zwakker iemand is, hoe machtiger God zich kan laten zien. Ik hoop dat God mij wil leren hoe ik de hoop vast kan houden op het moment dat anderen die verloren lijken te zijn. Alles wat ik wil, is dat God zich door mij heen laat zien. Door al mijn zwaktes en gevoelens heen. Want Híj mag in mij wonen.

 

Hij, en niemand anders. 

 

1 In Van Dale Online. Geraadpleegd op 15 oktober 2019, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/dankbaar

In Van Dale Online. Geraadpleegd op 15 oktober 2019, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/leven#.XaWZ90YzZPY.

 

'Maar de Heer zei tegen mij: 'Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig. Want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig ik ben."

 

- 2 Korinthe 12

Reactie plaatsen

Reacties

Monique Burger
4 jaar geleden

En zo is het!
❤️