Als je christen bent

Gepubliceerd op 24 maart 2024 om 13:38

Over het geloof krijg ik vaak

dezelfde soorten vragen;

één daarvan is wat ik

wel of niet mag dragen.

 

Een ander is of ik

's zondags twee of drie keer bid,

en of ik in mijn huis

wel of geen TV bezit. 

 

Maar één vraag is mij 

bovenal bekend.

Dat is de onderstaande:

'Wat moet je als je christen bent?'

 

'Moet je altijd, geen exceptie,

jouw opinie maar parkeren?

Niet zeggen wat jij denkt,

maar je and're wang toekeren?

 

Moet je 's zondags naar de kerk

zonder ooit een dienst te missen?

En moet je altijd alles goed doen,

mag je jezelf nooit vergissen?

 

Moet je de Bijbel geheel kennen,

al die zesenzestig boeken?

En moet je dan ook nog elke week

een ''kringavond" bezoeken?'

 

Lief, niet persiflerend,

glimlach ik bij dit soort vragen

en met het hele woordje 'moeten';

geloof is méér dan dit soort daden.

 

Geloven gaat om liefhebben;

gedwee, geheel uit vrije wil.

Het gaat om zien wat God ons geeft,

en om oog hebben voor aards verschil.

 

Het gaat om delen dat onze zonden

voor eenieder zijn gedragen.

en om vertellen dat Jezus liefheeft,

om het beantwoorden van dit soort vragen.

 

Begrijp mij niet verkeerd; 

daden, rituelen, ze zijn beide van belang. 

Jezus deed ons dat duidelijk voor:

alles is in samenhang.

 

Maar geloven is voor mijn idee

niet onder enig voorbehouden,

zelfs de misdadiger werd gered,

omdat Hij op het laatst op God vertrouwde.

 

Echt geloven, dat kan altijd,

Hem ontvangen kan op elk moment.

God belijden, dat is wat 'moet',

Dat zul je merken als je Christus kent.

 

 1 De Nieuwe Bijbelvertaling, 2007, Luc. 23:39


Doe je best om goed en eerlijk te zijn, en op de Heer te vertrouwen. Doe je best om van andere mensen te houden, en in vrede met hen te leven. Zo moet je leven, samen met alle christenen die tot God bidden met een zuiver hart.

- 2 Timotheüs 2:22


Reactie plaatsen

Reacties

Monique
4 maanden geleden

Heel erg mooi!